Liečba chlamydiálnej uretritídy u mužov - prečo azitromycín?

Uretritída

V posledných rokoch, Ruská federácia, výskyt urogenitálny chlamýdiovej infekcie prišli na prvé miesto medzi všetkými bakteriálnou sexuálne prenosných infekcií (STI) a nižšiu frekvenciu iba trichomoniáza. Rovnaký obraz v čl.

V posledných rokoch, Ruská federácia, výskyt urogenitálny chlamýdiovej infekcie prišli na prvé miesto medzi všetkými bakteriálnou sexuálne prenosných infekcií (STI) a nižšiu frekvenciu iba trichomoniáza. Rovnaký obraz je aj v krajinách Severnej Ameriky a Európy, kde urogenitálne chlamýdiá boli už mnoho rokov najbežnejším bakteriálnym STI. Hoci podiel Clamidia trachomatis (C. trachomatis) ako etiologické činidlo vo všeobecnej štruktúre uretritídy u mužov nepresahuje 50%, toto hlavné činidlo zostáva hlavnou príčinou takejto uretritídy.

Klasifikácia chlamýdiových infekcií. V medzinárodnej klasifikácii ochorení X revízie (ICD-X) prijatých vo väčšine krajín sveta sú urogenitálne chlamýdiové infekcie rozdelené na:

1. Chlamýdiová infekcia spodných častí (nekomplikovaná):

2. Infekcia horného traktu močového traktu (komplikovaná):

Okrem toho je ICD-X pridelená chlamýdiová infekcia anorektálnej oblasti, chlamýdiová faryngitída a chlamýdiová infekcia iných lokalizácií.

Táto klasifikácia je vhodnejšia pre štatistické výkazy, pri ktorých je potrebná jasná klasifikácia všetkých chorôb. Špecialisti často upravujú MKN v klinickej praxi s cieľom prispôsobiť ho pre svoju prácu. Na určenie vhodnej liečby chlamýdiových infekcií je dôležité pochopiť, ktorá z troch foriem urogenitálnych chlamýdií je prítomná u pacienta:

Klinické prejavy chlamýdiovej infekcie. Najčastejšie u mužov, v praxi, chlamýdiová infekcia dolných úsekov urogenitálneho traktu - uretritída.

Uretritída spôsobená C. trachomatis, sú zvyčajne charakterizované zlými klinickými príznakmi, hoci môžu byť sprevádzané aj príznakmi akútneho zápalu podobného kvapavke. Často môže dôjsť k infekcii dolného urogenitálneho traktu u mužov s chlamýdiou bez akýchkoľvek klinických príznakov.

Najčastejšími prejavmi chlamýdiovej infekcie dolných častí urogenitálneho traktu u mužov - je prítomnosť mukopurulentní alebo hlienu mizivou výboja močovej trubice, dyzúria (svrbenie, pálenie, bolesť pri močení), nepríjemné pocity, svrbenie, pálenie v močovej trubici. Takí pacienti Klinické vyšetrenie môže odhaliť hyperémia a opuch sliznice vonkajšieho otvoru močovej trubice, uretrálna steny infiltrácie, zvýšená leukocytóza v materiáli močovej trubice.

Úspešná liečba chlamýdiovej infekcie do značnej miery závisí na voľbe liečby správnu taktiku, pretože chyby v ranom štádiu ochorenia, či už diagnostické chyby alebo nevhodná voľba antibiotík môže viesť k tomu, že infekcia nebude môcť zbaviť, ktorá ohrozuje pacienta s vážnym komplikáciám.

Medzi najzávažnejšie komplikácie infekcie Chlamydia patrí: infekčnú, zápalové ochorenia panvových orgánov (PID), neplodnosť u oboch pohlaví, Reiterová choroba, serohepatitis, panvové zápal, abnormálne plodu a postnatálnu patológie u matky, rovnako ako niektoré ďalšie štáty. Ich vývoj môže byť spojená nielen s chlamýdie, ale aj s ďalšími patogénmi, ale chlamýdie zostáva najčastejšou príčinou týchto komplikácií.

Hlavným liekom na liečbu rôznych foriem urogenitálnej chlamýdiovej infekcie bol azitromycín viac ako 10 rokov. Všetky hlavné ruských a medzinárodných vedenie - "racionálne farmakoterapie chorôb a infekcií kože, sexuálne prenosných infekcií" (2005), "dermatológie 2007" (Klinické pokyny Ruská spoločnosť dermatológov) CDC klinickej pokyny (Centers for Disease Control) (2006), Európske hlavné smery pre liečbu infekcií, pohlavne prenosných infekcií (2001) -, že azitromycín označuje ako liek voľby na liečbu urogenitálny chlamydiázy.

Azitromycín bol syntetizovaný v roku 1983 vo výskumnom ústave "Pliva" (Chorvátsko). Potom to bolo úplne nové antibiotiká, ktorá je založená na erytromycín, a výsledná látka jedinečné chemickej štruktúre a mimoriadnych farmakokinetickými vlastnosťami prekonal všetky rekordy svojho predchodcu. Táto droga bola prvým zástupcom novej skupiny antibiotík - azalidov.

Jedinečnosť azitromycínu je založená na jeho exkluzívnej farmakokinetike. Azitromycín je stabilný v kyslom prostredí, vďaka ktorému sa po požití dobre vstrebáva (Feise EF a kol., 1990). Súčasný príjem s jedlom znižuje absorpciu o 50%, takže sa liek užíva 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Tento nedostatok je zbavený tabletovej formy liečiva, ktorý sa môže užívať bez ohľadu na jedlo.

Po perorálnom podaní 500 mg azitromycínu biologická dostupnosť je 37% a maximálna koncentrácia v plazme je dosiahnutá (0,4 mg / l) po dobu 2-3 hodín, potom sa postupne znižuje na 24 hodín, v ďalšom prípravného času v krvi nie je detekovaný (Komarov RV a kol., 2001). To nestačí na dosiahnutie terapeutického účinku pri liečbe infekcií sprevádzaných bakteriémiou. Avšak lipofilitu azitromycín poskytuje, okrem vysokej úrovne absorpcie v čreve, viac a vynikajúce penetráciu liečiva do tkaniva. Rýchle prenikanie azitromycínu z krvi do tkaniva je tiež nízku hladinu azitromycínu väzby na krvné proteíny, čo umožňuje, aby sa dosiahlo rýchle liečebný účinok pri infekciách, ktoré infikujú bunky a tkanivá (Foulds G a ďalší, 1990).

Účinnosť antibiotík je zvyčajne hodnotená porovnaním aktivity v in vitro (miera minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) a sérové ​​koncentrácie lieku. Tieto porovnania môžu viesť k chybným reprezentáciou skutočnú účinnosť antibiotiká. Pre odhad, že je potrebné vziať do úvahy aj koncentrácia lieku v tkanivách a v mieste zápalu. tieto ukazovatele poskytujú azitromycín svoju nadradenosť. v rôznych tkanivách azitromycínu koncentráciách desaťkrát vyššie ako koncentrácie v krvnom sére (obrázok 1).

V experimente, a štúdie na zvieratách ukázali, že klinické a bakteriologické účinky makrolidové antibiotkov priamo závislá na jej prekročení ich koncentrácie na hodnotách MPK90 prostriedkov, kde stav je pozitívny účinok prebytočných koncentrácie MIC pre najmenej 40% dávkovacieho intervalu. Vzhľadom k tomu, že podľa Komarov RV. et al. (2001), 3 dni po obdržaní koncentrácie azitromycínu v tkanive tajomstvo / prostaty 16,8 krát vyššia, než je hodnota MIC a, pri tejto časovej hodnoty, je 40%, je možné predpovedať účinok zachovania azitromycínu po dobu aspoň 7 dní po podaní jednej dávky.

Pre antibakteriálne lieky je dôležitá nielen úroveň akumulácie v tkanivách, ale aj pomer koncentrácií tkaniva a hodnôt IPC k infekčným činiteľom. Koncentrácie azitromycínu v tajnom a prostatickom tkanive uvedené vyššie (obr. 1) prekročili MIC90 pre chlamýdie po celú dobu pozorovania až do 2 týždňov (v štúdii LeBell M. a kol., 1996).

Získané údaje potvrdzujú možnosť jednorazové použitie azitromycínu v nekomplikovanej chlamýdiovej infekcie v prípade potreby 7 denný expozíciu mikroorganizmu, prekryté 2 chlamýdiovej životný cyklus, rovnako ako jej cieľovú krátkodobú s dlhými intervalmi medzi nimi v zložitom a pretrvávajúce chlamýdie.

Akumulácia lieku v makrofágoch a polymorfonukleárnych leukocytoch a jeho transport s nimi do miesta zápalu dokončia cielený účinok azitromycínu v zameraní infekcie. Ukazuje sa, že koncentrácia liečiva v mieste zápalu je významne vyššia ako jeho koncentrácia v zdravom tkanive (Pukander J, 1990).

Schopnosť azitromycínu preniknúť do buniek poskytuje aktívny účinok na intracelulárne mikroorganizmy, na ktoré sa C. trachomatis. V chorôb spôsobených intracelulárnym patogénom, účinok liečby a na rýchlosti eliminácie patogénu z tela závisí na úrovni koncentrácie antibiotika v bunkách (polymorfonukleárnych leukocytov, makrofágov, epitelových buniek). Zo všetkých antibiotík sa makrolidy vyznačujú najväčšou schopnosťou sústrediť sa v bunke. Azitromycín je zvlášť atraktívny, pretože pomer koncentrácií antibiotík v bunke a v extracelulárnom priestore je 40 alebo viac. Podľa tohto ukazovateľa, azitromycín je lepšie nielen k erytromycínu, ale ďalšie polosyntetické makrolidy (IP Fomina et al., 1996).

V experimente sa zistilo, že azitromycín sa hromadí v leukocytoch s následným pomalým uvoľňovaním. Pomer vnútorná / extracelulárnych koncentrácií v polymorfonukleárnych leukocytov a makrofágov in vitro po 2 hodinách inkubácie s antibiotikom je 79 vyššia ako zodpovedajúca údaje pre erytromycínu 4-5 krát. Intracelulárna koncentrácia azitromycínu sa zistí v priebehu 24 hodín alebo viac. Bolo tiež zistené, že predbežné ošetrenie buniek s azitromycínu neovplyvňuje uchopovacích fagocyty (McDonald P. J. a ďalší, 1991) a trávením funkcie vrah buniek. Medzi ďalšie dôležité vlastnosti azitromycínu podporuje rýchlu realizáciu terapeutický účinok, a to aj v prípade aplikácie skraty sa týka koncentrácie antibiotika vo fibroblastoch, sústruženie do zásobníka, z ktorého je liečivo uvoľňované v mieste infekcie (Glodue R. P. et al, 1990).

Ďalšou dôležitou vlastnosťou azitromycínu - dlhý polčas - 68 hodín, čo vedie k tomu, že vysoké hladiny koncentrácie v mieste infekcie, pretrvávajúce (10 dní) po dlhšiu dobu, zaisťujú konštantný aktívny účinok na patogénne mikroorganizmy (Andrioli VT, 1990, Retsema, J. a kol., 1990). Zníženie času užívania antibiotika pri zachovaní terapeutickej účinnosti je veľmi dôležitým princípom ambulantnej liečby pacienta. Podľa rôznych autorov iba 65% pacientov plne spĺňa predpisy lekára. Takmer polovica ľudí, ktorí dostávajú liečbu ako sexuálnych partnerov infikovaných pacientov, úplne neukončuje režim liečby. Podľa Groba P. R., 1992, v priebehu prvých 3-5 dní liečby sa pozoruje neúplnosť približne v polovici prípadov, na 6. až 7. deň sa jej hladina zvyšuje na 71-81%. Z týchto dôvodov sa dnes uprednostňujú liečebné režimy, ktoré poskytujú jediný alebo aspoň nie príliš častý liek. Dlhý polčas azitromycínu z tela, udržiavanie účinnej koncentrácie zdroj infekcie pre 4-5 dní po prerušení liečby umožňujú kratšie cyklov liečby, ktoré zodpovedajú účinnosť 10-dňový liečby, konvenčnými antibiotikami (IP Fomina et al., 1996 ). Azitromycín zostáva jediným jednorazovým antibiotikom na liečbu nekomplikovanej chlamýdiovej infekcie. V roku 1993 Lister P. J. a spol. Ukázali, že jedna dávka 1,0 gramu azitromycínu nie je účinná v porovnaní s 7-dňovým priebehom doxycyklínu. Veľké pohodlie pri používaní azitromycínu pre pacientov a schopnosť sledovať jednu dávku od zdravotníckeho personálu umožňujú takmer 100% súlad s liečebným režimom (Petitta ABS a kol., 1999).

Azitromycín sa metabolizuje v pečeni, pričom 50% sa vylučuje žlčou v nezmenenej forme, približne 6% sa vylučuje močom.

Ak môže prijímanie azitromycín vyskytnúť nežiaduce účinky z gastrointestinálneho (nevoľnosť, vracanie, hnačka) a pečene (zvýšenie transamináz, cholestáza, žltačka) a alergické reakcie.

Mechanizmus účinku azitromycínu, podobne ako iné makrolidy, je spôsobený účinkom na bakteriálne ribozómy. Liečivo sa viaže na 50S podjednotku ribozómového ribozómu a tak inhibuje biosyntézu bielkovín mikroorganizmu, ktoré majú bakteriostatický účinok. Baktericídny účinok lieku začína v koncentráciách presahujúcich MIC niekoľkokrát.

Napriek rozsiahlym údajom o farmakokinetike azitromycínu mnohé z hlavných aspektov interakcie chlamýdií a antibiotík in vitro a in vivo zostávajú nejasné. Pretože chlamýdiá sú intracelulárne parazity, hodnotenie ich citlivosti na antibiotiká je možné len na bunkovej kultúre. Také namáhavé a jedinečné testy nie sú k dispozícii vo všetkých laboratóriách. Napríklad v Moskve sa tieto štúdie vykonávajú v lekárskom a biologickom centre Pasteur. Laboratórium používa štandardizovanú a dobre preštudovanú techniku ​​na detekciu chlamýdií v bunkovej kultúre vrátane tvrdých perzistentných foriem chlamýdií a má aj referenčný kmen chlamýdií potrebný na kontrolu kvality štúdií. Avšak jasná korelácia medzi výsledkami štúdie o citlivosti chlamýdií v bunkovej kultúre a účinnosťou liečby ešte nebola stanovená, čo môže byť spôsobené komplexným životným cyklom chlamýdií.

Azitromycín pri uretritíde ne-chlamýdiovej etiológie. Azitromycín je vysoko aktívny nielen pri chlamýdiách, ale aj pri iných infekciách, ktoré sa môžu prenášať pohlavným stykom: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae a Haemophilus ducreyi. Mycoplasma hominis vo väčšine prípadov je rezistentný voči azitromycínu.

Azitromycín je tiež účinný proti grampozitívnym (Svätý aureus, sv. epidermidis, vrátane kmeňov produkujúcich beta-laktamázy, rôznych typov streptokokov s výnimkou kmeňov rezistentných na makrolidy a enterokokov) a gramnegatívnej flóry (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhallis a ďalšie). Tieto mikroorganizmy sa nachádzajú aj v močovej sústave, ale ich úloha v nástupe uretritídy nebola preukázaná.

Odporúčania pre používanie azitromycínu pri chlamýdiovej infekcii. K liečbe pacientov s chlamýdiovej infekcie dolnej časti urogenitálneho traktu, všetky vyššie uvedené ako vodítko pri výbere metódy odporúčanej jednej dávky azitromycínu v dávke 1,0 g na 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po, v prípade, že liek je použitý v kapsliach, alebo bez ohľadu na jedlo s užívať pilulky. Ďalšia drogou je doxycyklín, ktorý je predpísaný 100 mg 2x denne po dobu 7 dní. Nevýhody azitromycínu proti doxycyklínu možno pripísať vyššiu hodnotu azitromycínu. Avšak, podľa výsledkov Farmakoekonomické štúdie uskutočnenej CDC, tým vyššie náklady na azitromycín proti doxycyklínu kompenzované nižšími náklady spojené s liečením zápalové ochorenie, mimomaternicové tehotenstvo a neplodnosti vzniknuté v dôsledku nedostatočného ošetrenia spojené s nedodržiavanie liečebného režimu, čo je oveľa častejšia u podávanie doxycyklínu.

Výhody azitromycínu doxycyklínom vpredu, okrem vyššieho dodržiavanie liečby sú lepšiu znášanlivosť, rovnako ako možnosť využitia teenagerov.

Mnoho rokov spoľahlivých údajov o izolácii kmeňov C. trachomatis, odolný voči makrolidom, nebol. Prvá spoľahlivá správa o izolácii 3 kmeňov pacientov C. trachomatis, u ktorých bola MIC azitromycínu vyššia ako 4,0 μg / l, bola publikovaná v roku 2000 (Somani J. a kol., 2000). Okrem rezistencie na azitromycín sa v izolovaných kmeňoch detegovala aj rezistencia na doxycyklín a ofloxacín. Mechanizmy stability C. trachomatis na makrolidy ešte nebola preskúmaná a jeho detekcia je spojená s významnými metodologickými ťažkosťami. Mechanizmus rezistencie na azitromycín môže byť geneticky spôsobené metyláciou ribozómov baktérií, ktoré predchádza väzbe azitromycínu s ribozomálnej podjednotky. V tomto prípade môže byť pozorovaná krížová rezistencia voči iným makrolidom. Kým ojedinelé správy o odpore chlamýdie antibiotiká azitromycínu klinicky významnej neviedli k zmene súčasných odporúčaní pre liečbu týchto antibiotík chlamýdiovej infekcie.

záver. To znamená, že jedinečné farmakokinetické vlastnosti azitromycínu - dlhý polčas, vysoká hladina absorpcia a stabilitu v kyslom prostredí, schopnosť antibiotiká transportovaný leukocytov k miestu zápalu, vysoké a trvalé koncentráciu v tkanivách, schopnosť preniknúť vnútri buniek, a jednoduché obvody používajú vysoko klinickej súlad a účinnosť liečby, nízka toxicita azitromycín uložený pozície ako hlavné účinné látky v liečbe chlamýdiových uretritída u mužov a iné patologické stavy spojené s chlamýdiovou infekciou.

Gomberg M. A., lekár lekárskych vied
Solovev A.M.., Kandidát na lekárske vedy
MSMS, Moskva

Negonokoková uretritída u mužov

uretritída je zápalové ochorenie močovej rúry, ktoré môže byť infekčné aj neinfekčné.

Najčastejšou príčinou močovej trubice sú pohlavne prenosné baktérie: gonokok, Chlamydia, Mycoplasma, atď., Aspoň - vírusy a prvoky (Trichomonas).. Najviac autoritatívny a pravidelne aktualizované klinické pokyny pre diagnostiku a liečbu urogenitálny infekcie sú dnes Centrum pre kontrolu chorôb (CDC odporúčanie - Centers for Disease Control) [1] a Európska asociácia Urology [2]. Tento článok je pokusom o zhrnutie hlavných ustanovení týchto odporúčaní týkajúcich sa jednej z najčastejších chorôb medzi pohlavne prenosnými infekciami - negonokokovou uretritídou.

Non-gonokoková uretritída (NSU) Je považované za polyetologické ochorenie a môže byť spôsobené rôznymi patogénmi. Z roka na rok dochádza k zvýšeniu výskytu non-gonokokovej uretritídy. Od roku 1972 táto hodnota prekračuje výskyt kvapavky.

Najčastejšie zistiteľné a potenciálne nebezpečné Etiotropic činidlom je Chlamydia (Chamydia trachomatis), ktorá je príčinou negonokoková uretritídy v 15-55% pacientov. Dôležitá je skutočnosť, že chlamýdiá sú súčasne detegované u 30-45% pacientov s kapavou. Podľa moderných epidemiologických údajov sa u mladých ľudí výskyt infekcií spôsobených Chamydia trachomatis každoročne zvyšuje o 5% [3].

Inými príčinami non-gonokokovej uretritídy môžu byť Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, vírus herpes simplex a adenovírus. Je však dôležité, aby banálna flóra, najmä Escherichia coli (Escherichia coli), mohla spôsobiť zápal močovej rúry. U 20-30% pacientov nie je možné určiť príčinu non-gonokokovej uretritídy. Vo väčšine prípadov nie je možné presvedčivo preukázať, že non-gonokoková uretritída bola spôsobená mykoplazmou, trichomonádami, vírusom herpes simplex, adenovírusom alebo inými mikroorganizmami.

Inkubačná doba s non-gonokokovou uretritídou je 1-5 týždňov po pohlavnom styku, avšak často je dlhšia inkubačná doba. Chlamýdiové uretritída môže byť komplikovaná epididymitída, prostatitída a Reiterov syndróm (uretritída kombinácia s zápal spojiviek a artritídy).

Zápal močovej trubice u mužov je bez príznakov, ale ešte často sprevádzaná charakteristickými príznakmi: hnisavý alebo Muko-hnisavé výboje, ostré bolesti alebo bolesti pri močení, a zvýšená citlivosť na vonkajšiu otvorenie močovej trubice.

Vzhľadom k tomu, že pacient negonokoková uretritída veľmi pravdepodobné, že dôvodom môže byť mikroorganizmus, sexuálne prenosnou dôležitý náboj histórii intímny život za posledné 2 mesiace (počet sexuálnych partnerov, nechránené bariérovej metódy orálny, genitálne a análny styk).

Potvrdenie laboratória Diagnóza "uretritída" je prítomnosť na štúdium Gram škvrna> 5 polymorfonukleárne leukocyty v p / sp (x 1000) a / alebo identifikáciu viac ako 10 bielych krviniek sediment na štúdium (x 400) z prvej časti moču. Močovej trubice rozter Gramovo farbenie nielen dokumentujú prítomnosť zápalového procesu, ale aj detekciu gramnegatívnych diplokokov intracelulárnej, s 99% špecifickosti a citlivosti 95% k diagnostike gonokokovej uretritída povahu.

Metódy kultivácie identifikácie činidiel NGU (inokulácii kuracích embryí prostredie - pre diagnostiku Chlamydia trachomatis, Mycoplasma IST test - na Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis) vykazujú vysokú špecifickosť a umožní určiť citlivosť detekcie mikroorganizmu k antibiotikám. Citlivosť metódy kultúry, však nie je príliš vysoká a činí 40-85%. K dnešnému dňu sa vyvíjali a používali vysoko citlivé diagnostické metódy nonculture hlavné patogény NSU (Chamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum a Trichomonas vaginalis), ako je napríklad polymerázová reťazová reakcia (PCR), Ligas reťazovú reakciu. Vzhľadom k vysokej citlivosti testu, 70-95% zložky, PCR môže byť použitá nie rozmazaniu a moču pacienta. Tieto metódy sú zaslúžene čoraz bežnejšie v klinickej praxi, pretože ich vypovedaciu schopnosť a schopnosť rýchlo získať výsledok testu (obvykle 24-36 hodín).

Hlavné spôsoby prevencie NSU sú: obmedzenie / ukončenie promiskuity, ako aj použitie bariérovej antikoncepcie (kondóm) pri genitálnej, perorálne a ďalšie intímne kontakty.

Zásady liečby u pacientov s non-gonokokovou uretritídou:
1. Priraďte pacientovi antibiotiká.
2. Súbežná liečba sexuálneho partnera / sexuálnych partnerov, s ktorými bol kontaktovaný za posledné 2 mesiace.
3. Abstinencia od intimity do 7 dní od liečby.

Antibiotikum priradená empiricky na základe známej citlivosti Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium a Ureaplasma urealyticum - organizmov, ktoré najčastejšie spôsobujú NSU. Musí byť liečení antibiotikami ústnej skúšky. Najúčinnejšie lieky proti patogénom vyššie uvedených sú lieky tetracyklíny a makrolidy. Injekcia terapia ngu je nepraktické a držanie akéhokoľvek instilácii do močovej trubice (ako v negonokoková av gonokokovej uretritídy) dokonca kontraindikovaná kvôli preukázanej nebezpečenstvo chronického zápalu.

V súlade so súčasnými medzinárodnými klinickými pokynmi [1, 2] sú lieky na liečbu NSH:

Doxycyklín 100 mg dvakrát denne počas 7 dní alebo jedenkrát azitromycín 1 g.

Ako alternatíva sú uvedené nasledujúce liečebné režimy:

 • erytromycín 500 mg perorálne 4-krát denne, 7 dní;
 • ofloxacín 300 mg perorálne 2-krát denne, 7 dní;
 • levofloxacín 500 mg jedenkrát denne, 7 dní;
 • roxitromycín 150 mg perorálne 2-krát denne, 7 dní;
 • klaritromycín 250 mg perorálne 2 krát denne, 7 dní.

  Keď sa trichomoniáza uretritída odporúča dovnútra:

 • Metronidazol 2 g jedenkrát alebo Tinidazol 2 g jedenkrát.

  Vzhľadom k tomu, počet pacientov etiotropic agenta NSU sady zlyhá, známky zápalu po primárnej terapia môže byť detekovaný v 20-40% pacientov, ktorá zvyčajne vyžaduje dodatočné ošetrenie s alternatívnymi antibiotikami.

  Treba poznamenať, že moderné klinické smernice pre liečbu pacientov s NSU nie sú bez nedostatkov. Hlavnou z nich je skutočnosť, že s výnimkou prípadov Trichomonas infekcie droga pre empirické terapia NSU nezávisí na zistené patogénu a predovšetkým na základe svojej účinnosti proti Chlamydia trachomatis.

  Doxycyklín a azitromycín sa stali liekmi prvej línie, keďže metaanalýza publikovaná v roku 2002 [4] ukázala podobnú a pomerne vysokú účinnosť pri liečbe pacientov s chlamýdiovou infekciou. Poznamenávame však, že táto metaanalýza zhŕňa výsledky použitia príslušných liečiv na liečbu chlamýdií, a to nielen u mužov s NSU, ale aj u žien s cervicitídou. Táto skutočnosť neumožňuje úplne správne extrapolovať svoje výsledky na kohortu mužov z NSU.

  V tomto ohľade je pre porovnávacie hodnotenie doxycyklín a azitromycín pri liečení výhradne chlamýdiovej Ngu u mužov, rovnako ako aktualizovať údaje o klinickej a mikrobiologickej účinnosti odporúčaných antibiotických režimov v roku 2008 Ruskí vedci bola vykonaná ďalšia meta-analýzu [5]. Pre zaradenie do metaanalýzy vybraných tak prospektívnej randomizovanej kontrolovanej štúdie (MRC) porovnávajúcej účinnosť a bezpečnosť 100 mg doxycyklínu aplikovaných počas 7 dní a azitromycínu priradených raz v dávke 1,0 g u mužov s NSU. Vybrali sa štúdie zahŕňajúce iba mužov alebo štúdie, z ktorých možno získať údaje o mužoch.

  Z 160 pôvodných publikácií na túto tému (časopiseckých článkov, abstraktov konferencie, nahrávanie bibliografická databáza) bolo nájdených 17 publikácií opisuje potenciálne vhodná pre zaradenie do štúdie meta-analýzy. Avšak len 8 z týchto štúdií bolo prospektívnych randomizovaných štúdií a metaanalýza plne spĺňala kritériá zaradenia.

  Ako výsledok metaanalýzy, bolo zistené, že u pacientov liečených doxycyklínom signifikantne častejšie pozorovali odstráneniu C. trachomatis v 4. týždni liečby v porovnaní s pacientmi so azitromycín (100 a 92,5% v uvedenom poradí). Pomer šancí vypočítaný pomocou metódy Peto pre tento indikátor bol 0,15 (CI: 0,04, 0,69, p = 0,009) (obrázok).

  Obr. Pomer šancí pre mieru eradikácie C. trachomatis v 4. týždni liečby

  Pre iných účinnosti a bezpečnostné parametre, ako je napríklad odstránenie patogénu v 2. týždni liečby, zotavenie (klinickú účinnosť v 2. týždeň), stabilný klinickej odpovede (účinnosť v týždni 4), pričom počet nežiaducich účinkov, štatisticky boli zistené významné rozdiely nie sú to bolo.

  Je zrejmé, že vznik nových antibakteriálnych činidiel zvyšuje schopnosť lekára vybrať optimálnu antimikrobiálnu terapiu. Stalo sa to vtedy, keď sa azitromycín objavil ako činidlo na liečbu chlamýdií. Na druhú stranu, ako je znázornené považovaný štúdii, doxycyklín, relatívne lacný a je dostatočne dlhé, ktoré majú byť použité na liečbu chlamýdiovej NSU liečivá, má všetky dôvody, ktoré majú byť považované za liek voľby, pretože to má výhody oproti azitromycínu, pokiaľ ide o eradikáciu C. trachomatis v 4. týždni od začiatku terapie.

  Treba poznamenať, že v súčasnosti na farmakologickom trhu existujú rôzne dávkové formy doxycyklínu obsahujúce rôzne soli tohto antibiotika. Bolo zistené, že dva hlavné faktory ovplyvňujú bezpečnosť použitia doxycyklínu: liekovú formu a vlastnosti jej chemickej štruktúry. Dávkovacie formy pre stupeň zlepšenia bezpečnosti môžu byť usporiadané nasledovne: kapsuly - tablety - rozpustné tablety; solí, hydrochlorid-giklat-kareginat-monohydrát [6]. Na rozdiel od solí použitých v hydrochlorid minulosti, doxycyklín monohydrát nemá žiadny škodlivý účinok na sliznice pažeráka a podstatne znížiť riziko hnačkových ochorení (nevoľnosť, vracanie, horkú chuť, pálenie záhy, bolesť v epigastriu, a tak ďalej. D.). Okrem toho, doxycyklín monohydrát vo forme dispergovateľných tabliet (JUnidoks Soljutab) je vyššia ako je tomu u kapsuly, biologická dostupnosť účinnej látky (absolútna biologická dostupnosť je 95%).

  Veľmi dôležitý a relevantný je problém optimálnej antibiotickej liečby ne-chlamydiálneho NSU. Najčastejšie s non-chlamydial NSU, Mycoplasma genitalium je detekovaný (u 23,8% pacientov) a U. urealyticum (v 18,8%). A ak je NSU spôsobené U. urealyticum, veľmi dobre na terapiu prvej línie liekov (doxycyklín a azitromycín), v prípade infekcie s výsledkami M. genitalium liečby týchto liekov sú oveľa menej nejednoznačný. Napríklad v jednej z nedávnych (2006) uskutočnených štúdií neúčinnosť liečby štandardnou jednorazovou dávkou azitromycínu v dávke 1 g dosiahla 28% [8]. Účinnosť liečby fluorochinolónov uretritov spôsobených M. genitalium je nízka a údaje o tetracyklínoch sú protichodné.

  Možné spôsoby zvýšenia účinnosti liečby ochorení spôsobených M. genitalium, predloženej používať dlhšiu jednoúčelové obvody azitromycínu (5 dňový kurz: 0,5-0,25-0,25-0,25-0,25) nanesenie aktívnejší (napr. josamycín) alebo použitie antibakteriálnych liečiv iných skupín (štvrtej generácie fluorochinolónov) [9].

  Aj keď je množstvo informácií o úlohe a vlastnosti (citlivosť na antimikrobiálne lieky, spôsoby pestovania, a tak ďalej. D.) rôznych Mycoplasma infekcie vo vývoji reprodukčných orgánov u mužov, je hlavným kritériom pre výber antimikrobiálnych látok by mal byť výsledky klinických štúdií.

  V súčasnej dobe, Rusko sleduje otvorený, multicentrická porovnávacie štúdie s cieľom vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť josamycín (vilprafen ®) v liečbe NGU u mužov a cervicitída u žien spôsobené M. genitalium. Liek je predpísaný v režime 500 mg 3 krát denne, 10 dní. Posúdenie mikrobiologickej účinnosti (oddelená močová trubica a prvá časť rannej moču) sa vykonáva dvomi spôsobmi amplifikácie nukleových kyselín - PCR a NASBA. Prvé výsledky štúdie, publikované koncom roka 2008, naznačujú vysokú účinnosť josamycínu pri liečbe mužov s NSU spôsobených M. genitalium: odstránenie patogénu bolo dosiahnuté u 95% pacientov [10].

  Zdá sa zrejmé, že na vytvorenie optimálnej antimikrobiálnej liečby uretritídy spôsobenej mykoplazmami sa bude vyžadovať ďalšia akumulácia a analýza údajov o klinickej účinnosti rôznych terapií. V súčasnej dobe je táto oblasť výskumu veľmi dôležitá.

  záver

  Negonokoková uretritída - veľmi častá choroba, v prevažnej väčšine prípadov spôsobená patogénmi, ktoré sú pohlavne prenosné. V srdci optimálnu liečbu pacientov s NGU presné etiologické diagnóza a racionálne antibiotickej terapie pacientov a ich sexuálnych partnerov, s prihliadnutím na zostavený date citlivosť patogénov antimikrobiálnych činidiel.

  Údaje najrelevantnejšie aktuálne meta-analýzy ukazujú, že doxycyklín je najviac efektívny a bezpečný liek pre liečbu NGU u mužov spôsobenú Chlamydia trachomatis. Je dôležité poznamenať, že, pokiaľ ide o pohodlie a perenostimosti Prijímacie prednosť sa dáva forme doxycyklín monohydrát soli (JUnidoks Soljutab). Zdá sa, že veľmi naliehavou problémom dnes určiť optimálnu liečbu Ngu spôsobené Mycoplasma genitalium, ako je tradične použité protivohlamidiynye spôsoby liečby, najmä azitromycínu príjmu jedinú dávku 1 g, vzhľadom k tomuto patogénu nie sú dostatočne účinné. Josamycín má vysokú aktivitu in vitro proti rôznym druhom mykoplaziem a výsledky moderných klinických štúdií potvrdzujú vysokú účinnosť makrolidov na NSU spôsobené Mycoplasma genitalium u mužov. Zdá sa, že sľubný k ďalšiemu hromadeniu klinických dát o možnostiach liečby josamycín vo väčších randomizovaných porovnávacích štúdií, ktoré určujú umiestnenie tohto lieku v liečbe pacientov s Ngu.

  Azitromycín: najlepší liek na liečbu chlamydiálnej uretritídy

  Antibiotiká sa často používajú na liečbu infekčnej alebo zanedbanej uretritídy.

  Rôzne závisia od charakteru ochorenia, priebeh a dávkovanie závisia od jeho štádia a od stavu pacienta.

  Jeden z bežne používaných liekov - Azitromycín, nevyhnutný na liečbu neočkovovej uretritídy.

  Charakteristiky tejto choroby

  Uretritída sa nazýva zápal močovej trubice alebo močovej trubice. Príčinou ochorenia môže byť vredová alebo tuberkulózna infekcia, alergická reakcia na potraviny, lieky alebo kozmetika, mechanické poškodenie.

  Uretritída je charakterizovaná bolesťou počas močenia, častými falošnými túžbami, vyprázdnením z močovej trubice, pálenie a svrbením, porušením kože (vredy, škrípy).

  U mužov sa uretritída prejavuje rýchlo, už 2. až 4. deň sa objavujú primárne príznaky. Po niekoľkých dňoch dosahujú nepríjemné pocity maximum, pacient môže mať opuch, telesnú teplotu stúpa.

  Pri absencii liečby alebo nesprávne zvolenej terapie sa akútna fáza stáva chronickou, čo je ťažké liečiť. Ak nie je pozorovaný alebo prerušený priebeh lieku, môže sa objaviť recidíva choroby.

  Liečba závisí od charakteru ochorenia. Pacient dá niekoľko testov, ktoré identifikujú patogén. Chlamydiálna uretritída je najčastejšie diagnostikovaná, podľa štatistiky je infikovaná najmenej 5-10% mužov.

  Riziková skupina zahŕňa mladých, sexuálne aktívnych ľudí, ktorí radšej často menia svojich partnerov. Všetky formy uretritídy sú nákazlivé a rýchlo sa prenášajú sexuálne.

  Tu sú popísané hlavné rozdiely medzi uretritídou a cystitídou.

  Azitromycín s uretritídou: aké sú jeho výhody?

  Najlepším liekom na liečbu bežnej chlamýdiovej uretritídy je azitromycín. Je semisyntetickým antibiotikom z podtriedy azolidov.

  V porovnaní s erytromycínmi má mnoho výhod:

  • liek sa rýchlo vstrebáva do krvi;
  • má dlhotrvajúci účinok (až 68 hodín);
  • dobre preniká cez bunkové membrány;
  • odolné voči kyselinám a ne zničené v prostredí žalúdka.

  Stojí za zváženie, že azitromycín nie je univerzálnym liekom. Je vhodný na liečbu chlamýdiovej a mikroplazmovej uretritídy, dobre sa vyrovná s ureaplazmou, treponémom, spirochétom Borrelia, ale slabo pôsobí na enterokoky. Menej účinný pri ničení stafylokokov a streptokokov, na liečbu uretritídy vhodnej povahy, je lepšie používať erytromycín.

  Liečivo je dostupné vo forme tabliet, potiahnuté škrupinou alebo kapsulami, balené v blistroch.

  Hlavnou účinnou látkou je dihydrát azitromycínu. Rovnaká zložka je zahrnutá v iných lekárskych výrobkoch. Najobľúbenejšie je Sumamed, čo je prášok na prípravu vodnej suspenzie.

  Priebeh aplikácie a účinnosti lieku

  Azitromycín patrí do prvej línie antibiotík, je predpísaný už na začiatku ochorenia.

  Pred liečbou sa odporúča vykonať test citlivosti mikroflóry, čo pomôže minimalizovať vedľajšie účinky.

  • Najčastejšie je predpísaná jedna dávka 0,5 g (1 tableta alebo kapsula) počas 2-3 dní.
  • Prípravok sa má vyprať veľkým množstvom čistej vody (minimálne 1 šálka).
  • Niekedy urologovia odporúčajú inú možnosť liečby - 2 tablety s 0,5 g užívané raz, po ktorých nasleduje prestávka.

  Najlepšou možnosťou užívania lieku je jedna hodina pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. Avšak pri niektorých ochoreniach žalúdka lekár môže odporučiť užívanie tabliet spolu s jedlom. Mierne znižuje mieru absorpcie účinných látok, avšak účinnosť lieku je prakticky nedotknutá. Pri liečbe azitromycínu by ste nemali jesť citrusové plody, najmä grapefruity. Látky obsiahnuté v ich zložení v kombinácii s aktívnymi zložkami liečiva účinkujú depresívne na srdcový sval.

  Kontraindikácie a vedľajšie účinky

  Rovnako ako iné účinné lieky, azitromycín má množstvo kontraindikácií.

  Neodporúča sa používať, ak:

  • autoimunitné ochorenia;
  • vírusové infekcie;
  • renálna a hepatálna insuficiencia;
  • závažné formy chronických ochorení;
  • zlyhanie srdca;
  • individuálnu alergickú reakciu na liek.

  Pacientom užívajúcim azitromycín sa neodporúča sedieť za volantom alebo pracovať s rôznymi mechanizmami. Liek môže spomaliť reakciu a ovplyvniť koncentráciu pozornosti.

  Pri liečbe sa odporúča prísne dodržiavať dávku predpísanú lekárom. Nadmerná dávka môže spôsobiť bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, hnačku alebo zápchu. V niektorých prípadoch dochádza k dočasnému zníženiu zrakovej ostrosti alebo kožnej vyrážky, ospalosti, anorexie, zvýšenej úzkosti. Po prerušení liečby zmiznú všetky nepríjemné symptómy.

  Ako doplniť liečbu?

  Antibiotiká aktívne ovplyvňujú patogénnu flóru, zabíjajú existujúce patogénne baktérie a zabraňujú prenikaniu nových. Avšak tieto lieky majú tiež negatívny vplyv na telo: oslabujú imunitný systém, prispievajú k výskytu plesňových infekcií.

  Vyhnite sa nepriaznivým účinkom pomôže doplniť lieky: antimykotické tablety, vitamínové komplexy, imunomodulátory.

  Pacientom sa odporúča terapeutická strava, ktorá vylučuje ťažké, mastné, vyprážané potraviny. Stimulovať stav pacienta pomôže zelenine a ovocím, obilniny a polievky, kyslé mliečne výrobky, chudé mäso a morská ryba.

  Pri liečbe antibiotík musíte úplne opustiť alkohol. Etylalkohol znižuje účinnosť lieku a zhoršuje stav pacienta. Doplniť menu môžu byť komplexy s vitamínmi B, A, E a C, rovnako ako prípravky z železa, draslíka, horčíka a zinku.

  Je veľmi dôležité dodržiavať dobrú hygienu. Na urýchlenie regenerácie pomôžu vonkajšie prípravky: priemyselné masti, gély a krémy, rektálne čapíky. Aktívne používané bylinné liečivé byliny, vhodné na perorálne podávanie, kúpele, obklady, sprchy a vody.

  Všetko o liečbe choroby doma je v tejto publikácii.

  Liečba uretritídy s Azitromycínom sa má vykonávať pod dohľadom lekára. Liečivo je predpísané na samom začiatku ochorenia a má škodlivý účinok na patogénnu mikroflóru. Po prvom kurze sú predpísané imunostimulačné a antifungálne lieky, ktoré umožňujú znížiť negatívne dôsledky užívania antibiotík.

  Azitromycín pre uretritídu

  Lieky na liečbu uretritídy môžu byť rôzne, ich forma sa líši v závislosti od špecifických vlastností patogénu a priebeh a trvanie príjmu sa určuje analýzou štádia patologického procesu a všeobecného stavu pacienta. Najčastejšie sa však stále používajú antibakteriálne látky, ako sú doxycyklín a azitromycín. Malo by sa okamžite poznamenať, že najúčinnejší a najpopulárnejší je posledný liek. O vlastnostiach použitia azitromycínu pri uretritíde teraz hovoríme podrobnejšie.

  Stručný opis choroby

  Uretritída by sa mala chápať ako zápalový proces, ktorý je lokalizovaný v močovej trubici alebo močovej rúre. Prokurujúcim faktorom tvorby uretritídy u žien a mužov môže byť:

  • infekcia, ktorá je sexuálne prenášaná;
  • infekcia tuberkulózy;
  • alergia na potraviny, drogy alebo kozmetiku;
  • mechanické poškodenie.

  Klinický obraz uretritídy je charakterizovaná výskytom bolesti na spáchanie aktu močenie, časté falošných nárokov, vzhľad abnormálne výtok z močovej trubice, pálenie a svrbenie, rovnako ako k tvorbe drobných tráum kože.

  Treba poznamenať, že u mužov sa uretritída vyvíja veľmi rýchlo. Po niekoľkých dňoch môžu patologické symptómy dosiahnuť svoj vrchol, zvýšiť podráždenie a zvýšiť index teploty. Ak neexistuje primeraná a včasná liečba, akútny proces sa stáva chronickým, a je veľmi ťažké liečiť.

  Je veľmi dôležité pri prechode lekárskej terapie na uretritídu u žien a mužov jasne dodržiavať všetky pokyny lekára, pretože inak sa riziko recidívy choroby zvyšuje. Čo sa týka samotnej liečby, bude závisieť od vzniku ochorenia. Na potvrdenie diagnózy je pacientovi pridelený veľký počet štúdií.

  Všimnite si, že vo väčšine prípadov trpia ľudia uretritída chlamýdiového pôvodu. Najväčší počet prípadov sa vyskytuje u mladých ľudí, ktorí majú promiskuitný sexuálny život, ktorí často menia partnerov a nepoužívajú antikoncepciu. Bez ohľadu na formu patologického procesu dochádza k prenosu infekcie sexuálne.

  Liečba liečiv by sa mala uskutočňovať s povinným použitím antibakteriálnych liekov, liečivou látkou bude doxycyklín a azitromycín. Liečivo príjem dát rozdiel spočíva v tom, že azitromycín je prijatý vo väčšine prípadov raz (v závislosti na patogénu, ktorý viedol k ochoreniu) a Doxycyklín sadzby.

  Pozitívne aspekty

  Azitromycín sa považuje za semisyntetické antibakteriálne liečivo patriace do skupiny azolidov. Je dostupný vo forme tabliet, potiahnutých kapsulami alebo vo forme kapsúl. Analógy sú:

  Výhody tohto lieku zahŕňajú:

  • Rýchla absorpcia do krvného obehu.
  • Dlhodobý terapeutický účinok - až tri dni.
  • Vynikajúca priepustnosť cez bunkové membrány, ktoré umožňujú koncentrovať v telesných tkanivách a tekutinách veľké množstvo účinnej látky (je potrebné poznamenať, že ťažšie forma zápalového procesu je považovaný, tým vyššia je koncentrácia liečiva).
  • Vysoká odolnosť voči kyselinám vrátane žalúdočnej šťavy. To umožňuje orálne podávanie liekov bez zníženia ich účinnosti.
  • Široké spektrum účinku lieku vám umožňuje liečiť uretritídu bez určenia dodatočných finančných prostriedkov, čo zase vylučuje možnosť vzniku ďalších vedľajších reakcií.

  Azitromycín pri menovaní uretritída treba mať na pamäti, že je obdarený vysokou mierou efektivity vo vzťahu k chorobám chlamýdie a Mycoplasma pôvodu, rovnako ako veľkí bojuje Ureaplasma Treponema spirochéty. Odporúčané účinky tohto lieku sú enterokoky.

  Mechanizmus účinku azitromycínu pri uretritíde je založený na implementácii blokovania procesu syntézy proteínov. Jeho nevýznamné množstvo v tele vedie k spomaleniu rastu baktérií ak zabráneniu reprodukčného procesu. Ak sú dávky zvýšené, potom úplne a úplne zničí patogénnu mikroflóru a zabráni pripojeniu sekundárnej infekcie.

  Vzhľadom na špecifickosť uretritídy, lieky, ktoré sa používajú na liečbu, musia spĺňať určitý zoznam kritérií a požiadaviek. Samozrejme, neexistuje žiadny ideálny liek na boj proti uretritíde, avšak azitromycín je výhodný. Tieto pilulky sú obdarené schopnosťou eliminovať veľký zoznam baktérií, ktoré spôsobujú tvorbu nielen uretritídy, ale aj pohlavne prenosných infekcií.

  Dosiahnutie terapeutickej koncentrácie liečiva v krvnej plazme umožňuje rast baktérií pomaly zastaviť a viesť k ich smrti, čo zase zabraňuje vzniku komplikácií a nežiaducich reakcií.

  Vlastnosti lieku

  Vzhľadom na skutočnosť, že azitromycín patrí k antibakteriálnym liekom z uretritídy prvého radu, jeho účel je odôvodnený aj pri prvých prejavoch ochorenia.

  Pri uretritíde u mužov a žien dávku, frekvenciu liečby a priebeh liečby vypočíta lekár pre každý jednotlivý prípad. Vo väčšine prípadov je však schéma liečby nasledovná.

  Jedna tableta alebo kapsula, ktorá obsahuje 0,5 g účinnej látky, je predpísaná na pitie raz denne. Postup liečby je v tomto prípade dva až tri dni. Lieky musia byť vypláchnuté množstvom obyčajnej tečúcej vody, jeho objem by nemal byť nižší ako 250 ml.

  Existuje kategória lekárov, ktorí sú naklonení k vymenovaniu dvoch tabliet s dávkou 0,5 g raz. Potom musíte urobiť prestávku.

  Okrem toho, že sa liek odporúča piť veľa tekutiny, najlepšou možnosťou je, aby si ju hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po tom. V prítomnosti ochorení tráviaceho traktu sa lieky môžu užívať s jedlom, čo zabráni dráždeniu negatívnych účinkov na sliznicu. Navyše jedlo neovplyvňuje rýchlosť absorpcie lieku a jeho účinnosť.

  Aby sa účinnosť azitromycínu maximalizovala, odporúča sa vykonať test pred citlivosťou mikroflóry pred začiatkom liečby. Vedenie tejto vzorky pomôže tiež minimalizovať riziko vzniku nežiaducich reakcií.

  Pri prechode na liečbu anti-uretritídy s azitromycínom je zakázané konzumovať ovocie, ktoré súvisí s citrusom (najmä grapefruit). To sa vysvetľuje tým, že obsahujú látky, ktoré v kombinácii s liekmi ovplyvňujú funkčnú schopnosť a vývoj srdcového svalu.

  Kontraindikácie a vedľajšie účinky

  Vzhľadom na to, že azitromycín je silný liek, má množstvo kontraindikácií. Neprijmite ho, ak máte:

  • autoimunitné poruchy;
  • choroby vírusového pôvodu;
  • renálna a hepatálna insuficiencia;
  • komplikácie a závažný priebeh chorôb, ktoré sú chronické;
  • zlyhanie srdca;
  • individuálna intolerancia k zložkám lieku.

  Je zakázané brať lieky na liečbu močovej trubice u žien v reprodukčnom veku a dojčenia (ak dávkovanie nie je možné sa vyhnúť dojčenie počas liečby je prerušený).

  Pri vykonávaní liečby uretritídou s azitromycínom je potrebné vyhnúť sa manažmentu motorových vozidiel a mechanizmov, ako aj riešiť záležitosti spojené s koncentráciou pozornosti. To sa vysvetľuje skutočnosťou, že zariadenie má schopnosť spomaliť rýchlosť reakcie a znížiť úroveň starostlivosti.

  Možné zvýšenie enzymatickej aktivity pečene, neutropénia, v zriedkavých prípadoch tvorba neutrofilie a eozinofílie. Tieto patologické procesy by však nemali spôsobovať nadmernú úzkosť, pretože všetky ukazovatele sa vrátia do normálu, keď po liečbe trvá 2-3 týždne.

  V žiadnom prípade nemôžete nezávisle zvyšovať dávku azitromycínu, je nevyhnutné dodržiavať pokyny lekára jasne. Koniec koncov, môže to spôsobiť výskyt takých patologických pocitov, ako sú:

  • bolesť v hlave;
  • závraty;
  • nevoľnosť;
  • vracanie;
  • bolesť lokalizovaná v žalúdku;
  • hnačka;
  • poruchy stolice vo forme zápchy.

  V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k zhoršeniu zraku alebo k výskytu vyrážkových prvkov, ospalosti, porúch chuti do jedla a nadmerne vysokej úzkosti. Upozorňujeme, že na odstránenie týchto príznakov musíte prestať užívať lieky.

  Zoznam liekov, ktoré treba brať paralelne

  Antibakteriálnych látok, vrátane azitromycínu môžu ovplyvniť patogénne mikroflóru, odstráni existujúce baktérie a zabraňuje prenikaniu nových, ale musíme si tiež uvedomiť, že spolu s pozitívnym dopadom majú tiež negatívne, a síce:

  • znížiť schopnosť tela podporovať;
  • stimulovať vývoj infekcií hubového pôvodu.

  Preto, aby sa zabránilo negatívnym účinkom, odporúča sa liečiť uretritídu súčasným podaním:

  • protiplesňové lieky;
  • komplexy vitamínov a minerálov;
  • imunomodulátory.

  Okrem toho ľudia, ktorí trpia na uretritídu a liečia ju, užívaním azitromycínu sa odporúča sledovať ich stravovanie, je potrebné zdržať sa konzumácie mastných a vyprážaných potravín. Namiesto toho musíte zvýšiť množstvo:

  • zeleniny a ovocia, ktoré obsahujú vo svojom zložení veľké množstvo vitamínov a živín;
  • kaše a polievky rôznych druhov;
  • fermentované mliečne výrobky;
  • stravovací typ mäsa;
  • morských rýb.

  Počas obdobia prechodu terapeutického kurzu azitromycínu je potrebné odmietnuť používanie nápojov obsahujúcich alkohol, pretože podstatne znižujú účinnosť lieku a negatívne ovplyvňujú celkovú pohodu pacienta.

  Osobitná pozornosť je tiež potrebná pre osobnú hygienu a lokálnu liečbu, na tento účel sa používajú rôzne masti, gély a krémy, ako aj rektálne čapíky. Pozitívny efekt bol pozorovaný pri používaní liečivých bylín vo forme odvary a infúziami, ktoré sa používajú pre orálne podávanie, prekrytie komprimuje, kúpeľov, umýva a výplachy.

  Ak zhrnieme niečo málo z poskytnutých informácií, je potrebné poznamenať, že azitromycín a Doxycyclin, ktorá vykonala ošetrenie uretritídy u mužov a žien sú považované za účinné látky, takže v žiadnom prípade nie je možné vykonať ich privítanie na vlastnú päsť, bez porady s lekárom, a výpočet dávky. Dôvodom je to, že finančné prostriedky, rovnako ako značný počet iných liekov sa nesmie vzťahovať na všetky osoby, a v rozpore s niektorými zákazov nemôžu byť pozorované iba pozitívne terapeutický účinok, ale tiež pre vytvorenie komplikácie závažného charakteru a priebehu.

  To je dôvod, prečo azitromycín alebo Doxycyclin pri uretritída by mal byť vymenovaný prísne zdravotníckym pracovníkom, to je ďalší a vymenovať iné látky, ktoré pomáhajú eliminovať negatívny vplyv na organizmus drog a zvýšiť ich liečebné účinky. Ak máte akékoľvek patologické príznaky, musíte vždy vyhľadávať pomoc a nie samoliečiť, pretože ľudské zdravie je najväčším darom, ktorý sa musí v každom živote udržiavať.

  To sú takmer všetky základné informácie o tom, ako sa liečba uretritídy vykonáva, najmä azitromycínom. Dúfame, že vám to bude užitočné a pomôže vám riešiť vzrušujúce problémy.